Hoe en met wie ik onderzoek

Begripvolle portretten

Met mijn collega’s bij DUO die ik fotografeer. Samen maken we een portret van hen als begripvolle ambtenaar. Hiervoor heb ik de methode foto-interviewen ontwikkeld. Tijdens het fotograferen verkennen we wat begrip betekent voor mijn collega’s en leggen we hun verhaal in beeld vast.

Door hun verhalen kom ik op nieuwe onderwerpen die relevant zijn en waar ik me verder in verdiep. Door het portret van Eli ben ik me bijvoorbeeld gaan verdiepen in wat empathie is en of je er ook teveel van kunt hebben. Doordat ik de portretten hier op mijn blog publiceer kunnen andere collega’s ze ook bekijken en lezen. Er komt een gesprek op gang…

Pauline kiest haar begripvolle foto.

Met de doelgroep van DUO natuurlijk

Het grootste deel van de week breng ik door als onderzoeker bij DUO, dat betekent in gesprek met de doelgroep. De grootste doelgroep zijn studenten, van mbo tot ho en werkenden die een studieschuld hebben. DUO betaalt ook de bekostiging aan scholen en registreert de studentenadministraties, dus ben ik ook vaak in contact met mensen die op scholen werken. Daarnaast voert DUO de wet Inburgering uit en onderzoek ik hoe we dat digitaal kunnen doen.

In mijn onderzoeken zoek ik de mensen op in hun eigen omgeving, op school of thuis. Ik gebruik verschillende methodes net waar het onderzoek om vraagt. Van gestructureerd usability onderzoek, lego’en over studieschuld tot gezellig eten in een buurthuis.

Met ontwikkelteams

De ervaring van de gebruiker, de user experience, zou je niet moeten delegeren aan 1 team binnen DUO. Ieder team moet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat ze maken en beheren. Hoe kunnen we de principes van UX overbrengen aan teamleden zodat ze zelf in hun eigen sprints producten en diensten kunnen maken die mensen in Nederland graag gebruiken?

Het UX-team van DUO bestaat uit een stuk of 25 mensen, waaronder UX-onderzoekers zoals ik, interactie-ontwerpers, content ontwerpers, front end developers en webanalisten. Welke standaarden en toepassingen kunnen wij ontwikkelen waarmee heel DUO aan een begripvolle verbinding kan bouwen?

We organiseren workshops, bijvoorbeeld over service design of het toepassen van empathie. Zomer 2019 gaan we aan de slag met het ontwerpen van een interne UX Coaching waar teams gebruik van kunnen maken. Als lead UX-onderzoeker neem ik het voortouw. Gelukkig zijn veel me al voorgegaan en kijk ik af bij mijn collega’s van de GDS, Gebruiker Centraal en de Researchops community.