De doelgroep van DUO

Als UX-onderzoeker bij DUO doe ik onderzoek naar studenten, medewerkers van een school en inburgeraars in Nederland. Welke verwachtingen hebben zij aan de (digitale) relatie met de overheid?