(On)begrepen burgers

Welke verwachtingen hebben burgers aan de (digitale) relatie met de overheid? Voelen ze zich begrepen of juist niet? Bij DUO doe ik onderzoek naar studenten, medewerkers van scholen en inburgeraars in Nederland.