Categories
De begripvolle ambtenaar Geen onderdeel van een categorie

Wie houdt zich nog meer bezig met digitale transformatie?

Wat gebeurt er rond het digitaliseringsvraagstuk nog meer in Nederland? Wie schrijft erover? Wie is ermee bezig? In deze blogpost een map met experts en bronnen die ik wil benaderen en gebruiken. 

Verdeling

Ik zoek bronnen die zowel over de mens als ‘het systeem’ gaan. Of over de mens die het systeem (niet) gebruikt. Bijvoorbeeld de Olifantenpaadjes van Jan Dirk van der Burg; een bron omdat hij niet alleen een mooie visuele weergave heeft, maar ook sterk laat zien hoe mensen omgaan met opgelegde routes van hogerhand. De Ombudsman heeft een dossier over Digitalisering die ik ook graag als naslagwerk wil gebruiken. Ook op het promotiewerk van Marlies van Eck over computerbesluiten door de overheid wil ik voortborduren. 

De tweede as verdeelt bronnen aan de hand van wie het initiatief neemt: de overheid of de burger. Ik wil bijvoorbeeld graag in gesprek met Marije van de Berg, die als burger het heft in handen neemt en de overheid adviseert over ingewikkelde vraagstukken, bijvoorbeeld over de financiering van de school van haar dochter. Als actieteamlid ben ik betrokken bij het GebruikerCentraal netwerk die binnen de overheid collega’s bewust maakt ‘waar we het voor doen’. Dit netwerk wil ik gebruiken om in contact te komen met andere experts binnen de overheid. 

Eerste versie van mijn Expert Map

Toelichting per bron

Ministerie van BZK

Ontwikkelt de Digitale Strategie voor Nederland. Schrijft Kamerbrief Digitale Inclusie. Hoe wordt de digitale visie voor de overheid ontwikkeld? 

digitale overheid, digitalisering, computerbesluiten

Gebruiker Centraal

Verbindt professionals binnen de overheid om de gebruiker centraal te zetten. Welke experts willen meedenken en -werken aan mijn onderzoek?

digitale overheid, co-creatie, rollenspel

Raad van State

Gaf september 2018 ongevraagd advies over de digitalisering in Nederland. Hoe gaat dit advies samen met de digitale strategie van het ministerie van BZK?

digitale overheid, burger, toegankelijkheid, mismatch

Renata Verloop

Oktober 2018 samen koffie gedronken. Renata is spin in het web binnen overheidsland en kent veel andere experts op communicatiegebied. Wanneer is de overheid goed verbonden met de burger? Wie kan mij hier nog meer mee helpen?

rol van de overheid, digitale overheid, verbonden, overheidscommunicatie

Verwaarloosde organisaties

In dit boek vertelt Joost Kampen hoe verwaarloosde organisaties (niet) omgaan met verandering. Misschien iets te ver gezocht voor mijn onderzoek, maar: wat is de invloed van de organisatiecultuur op de digitale relatie met de burger?

rollenspel, verandering, organisatiecultuur, verantwoordelijkheid

Reint Jan Renes

Ik hoorde hem voor het eerst op UX Insight vertellen over gedragsverandering in het publieke domein. Hoe werken nudges en wie is verantwoordelijk voor gedrag?

verantwoordelijkheid, gedragsverandering, keuzes, overheidscommunicatie 

The co-creators

Met hun boek The 7 principles of Complete Co-creation leggen ze uit hoe je als organisatie volledig kunt samenwerken met je doelgroep. (Hoe) kan ik hun aanpak gebruiken binnen mijn overheidsorganisatie?

co-creatie, rollenspel, initiatief, organisatiecultuur

Waag

Waag ‘zet aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.’ Hoe komen jullie samen met participanten tot oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken? Welke voorbeeldcases kan ik voor mijn onderzoek gebruiken?

co-creatie, digitalisering, participatie 

Marije van den Berg

Als burger neemt ze het heft in handen en adviseert zij de overheid over ingewikkelde vraagstukken, bijvoorbeeld over de financiering van de school van haar dochter. Hoe neemt zij initiatief in de relatie met de overheid? Wat kan de overheid van haar leren?

rol van de burger, initiatief, rollenspel

Marlies van Eck

Schrijft over computerbesluiten bij de overheid en het (negatieve) effect daarvan op de rechtsbescherming van burgers. Hoe zou de digitale dienstverlening van de overheid moeten zijn om burgers beter te beschermen?

digitale overheid, computerbesluiten, burgerrecht, verbinding

De Correspondent

Heeft meerdere collecties over o.a. bureaucratie, schulden en de digitalisering van de overheid. Welke verhalen en analyses hebben zij verzameld die relevant zijn voor mijn onderzoek? Hoe kan de overheid hier naar luisteren?

journalistiek onderzoek, burgerrecht, verantwoordelijkheid 

Nationale Ombudsman

Controleert de overheid o.a. op het gebied van digitalisering. Waar schiet de overheid tekort in de begripvolle verbinding met burgers? 

digitale overheid, mismatch, verbinding

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Schreef in 2017 het rapport ‘Weten is nog geen doen’ en introduceerde de term ‘doenvermogen’ binnen de overheid. Wie is verantwoordelijk voor de relatie tussen burger en overheid?

digitale overheid, keuzes, verantwoordelijkheid, rol van de burger

 

Olifantenpaadjes

Jan Dirk van der Burg laat met zijn fotoproject Olifantenpaadjes prachtig zien hoe mensen zich niet aan het design door hogerhand opgelegd houdt. Hoe kan ik de mismatch in de relatie tussen overheid en burger visueel laten zien?

mismatch, keuzes 

Verder uitzoeken

  • Welke frames/ standpunten hebben deze experts en verschilt dit van mijn standpunt?
  • Ik wil meer bronnen over participatory design als vorm van democratie (en de rol die dit krijgt binnen de ‘participatiemaatschappij’.
  • Ik wil meer bronnen over verandering door design (in je organisatie).