Categories
De begripvolle ambtenaar Geen onderdeel van een categorie Werken met beeld

Twee nieuwe dingen die ik komend jaar wil leren

Na de reflectie op het 1e semester kwamen een aantal ontwikkelpunten naar voren. Twee daarvan wil ik aanpakken in de vrije keuzeruimte: Design Leiderschap en Conceptuele Fotografie. Mijn verwachting is dat ik die in het 2e semester extra kan ontwikkelen ‘on the side’ zodat ze in het 3e semester terugstromen naar mijn onderzoek en ik ze dan sterker kan inzetten.

Design leadership

Uit de eerste iteraties van mijn onderzoek kwam een duidelijk moreel appel naar voren. Wie mag bepalen hoe de relatie tussen DUO en studenten is? Uit mijn Living Atlas werd duidelijk dat ambtenaren over die relatie verschillende opvattingen hebben. De een vindt dat studenten de controle mogen, de ander juist niet. En studenten, die leggen de verantwoordelijkheid bij DUO. Het is tijd voor een moreel gesprek hierover.

Na een paar eerste gesprekken met collega’s uit verschillende rangen, viel het me op dat dit morele leiderschap (nog) niet echt een plek heeft binnen de organisatie. We denken vooral vanuit de wet, maar die wet zegt niets over empathie, over zorgen voor elkaar, over verantwoordelijkheidsgevoel.

Om deze reden wil ik me verdiepen wat de rol van design leiderschap kan zijn in een (overheids)organisatie. Voor ik dit kan doen, wil ik eerst weten wat design leiderschap is en wat dit voor mij persoonlijk betekent.

Coaching persoonlijk leiderschap (12 uur)

In 8 sessies van 1,5 uur verken ik met een coach via Intercoach de volgende persoonlijke coachingsdoelen:

  • persoonlijk leiderschap en kwetsbaar durven zijn
  • wie ben ik als leider voor anderen
  • hoe positioneer ik mezelf tussen andere leiders binnen mijn organisatie

UX Insight (24 uur)

Vanuit mijn vakgebied UX research wil ik ontdekken hoe ik mijn inhoudelijk design leiderschap vorm kan geven. Op 3 en 4 april is de 2e editie van UX Insight in Utrecht. Het thema van de conferentie is Looking Ahead en gaat over de toekomst van UX research. Op deze conferentie wil ik verkennen wat de toekomstige ontwikkelingen betekenen voor mijn vakgebied bij DUO en hoe je vanuit UX research (mensperspectief) dit in een grotere context kan plaatsen (organisatieperspectief).

Leading Design (24 uur, onder voorbehoud ivm kosten)

Design en UX krijgen een steeds grotere rol en zeggenschap binnen organisaties. Met een klein team moet je inventief zijn hoe je een hele organisatie kunt helpen en leiden. Tijdens Leading Design komen op 19 en 20 juni design leaders bij elkaar in New York om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ik wil hier leren hoe andere organisaties design leiderschap vorm geven en organiseren. En wat zij verstaan onder de rol van design leiderschap en welke impact dit heeft op hun organisaties.

Conceptuele fotografie

In mijn onderzoek speelt emotie een grote rol. Zowel in mijn (nieuwe) ontwerpvraag als in de manier waarop ik onderzoek. Op een fysieke en persoonlijke manier werken, vind ik heel fijn. Het afgelopen semester vond ik het lastig om daar goede werk- en maakvormen bij te vinden. Ik wilde op zoek naar wat mijn medium of materiaal is, en daar beter in worden. Totdat ik me realiseerde: dat weet ik natuurlijk allang. Fotografie!

Het is nieuw voor me om fotografie in te zetten op een conceptuele manier of zelfs als manier van onderzoeken. In de vrije keuzeruimte wil ik daarom een aantal cursussen volgen en zelf oefenen om te leren hoe ik (conceptuele) fotografie kan inzetten om ontwerpend onderzoek te doen.

Keuzeprogramma

  • Via Creative Live wil ik een aantal cursussen volgen (20 uur), zoals Storytelling Portraiture, Creative Expression, Capturing the narrative, Lighting with gels, en meer. Door te oefenen leidt de ene cursus tot een ander.
  • De geleerde technieken wil ik in de praktijk oefenen (20 uur) met participanten.
  • Daarnaast ga ik contact zoeken (12 uur) met fotografen die conceptueel werken en hen als experts advies vragen hoe ik conceptuele fotografie kan toepassen in mijn onderzoek naar empathie binnen de digitale overheid.