Categories
De begripvolle ambtenaar Geen onderdeel van een categorie Hoe doe je onderzoek? Werken met beeld

De strategietaart uitgewerkt

Tijdens een design sprint van 3 dagen werkte ik de strategie uit voor de iteraties waar ik de komende maanden mee aan de slag ga. Voor de aanpak van mijn ontwerpend onderzoek werk ik met de methode zoals die door Afdeling Buitengewone Zaken uitgelegd wordt. In dit blog de strategie voor de komende maanden.

Tijdens een design sprint van 3 dagen werkte ik de strategie uit voor de iteraties waar ik de komende maanden mee aan de slag ga. Voor de aanpak van mijn ontwerpend onderzoek werk ik met deze methode van Afdeling Buitengewone Zaken. In dit blog de strategie voor de komende maanden op 108 post-its.

Stap 1: formuleer een onomstotelijk doel. Mijn doel voor DUO: bij het maken van onze (digitale) diensten is het startpunt de gebruiker. Ik gebruik hiervoor de 3 lenzen van IDEO waar ik een 4e aan toevoeg.

De strategie heb ik vervolgens uitgewerkt in 5 punten volgens de ’taart’-methode. Voor elk punt heb ik later op een apart vel papier met post-its de problemen (blauw) en mogelijke oplossingen (paars) geformuleerd. Onderin staan de vragen (grijs) die aanleiding bieden voor toekomstige iteraties en de activiteiten en iteraties (roze) die ik al doe momenteel.

Collega’s kennen de klant niet. Ze spreken ze zelf nooit.
Motivatie en enthousiasme voor verandering ontbreekt.
We zitten in een vreemde paradox.
De wet zegt weinig over begrip en de verbinding met onze gebruiker, maar is wel het uitgangspunt.
Er is (nog) weinig leiderschap en visie op de verbinding met onze doelgroep.
Begrip is abstract. Hoe pas je het concreet toe? Wat moet je doen als je hier wilt beginnen?